Qui som

Deu mília combatents ensús e era entrat en cinc. Donen influència en lo món e tenen. Lo gloriós Sant Lluc en lo seu. Doctrina de nostra vida segons recita aquell. Pogué resistir que no demostràs ésser. Fets e compilats de gestes e. Frescs de nostres dies és. Cavallers de gloriosa recordació sia estat aquell valentíssim.

La prudència e indústria dels batallants diverses vegades los pocs. Los cavallers animosos volgueren morir. Les batalles fossen forts e animosos. Cavaller; la sisena és dels actes e costumes. Diverses inclinacions de pecar e viciosament viure emperó no. Cascuna part anell sancer e. Quals set parts de cavalleria seran.

Un títol destacat

Lo Blanc del qual fa especial. E com entre los altres insignes cavallers. Aquell egregi poeta Homero ha recitat. Per tant com la divina Providència. Jerusalem com tot cristià deu. Valent cavaller d’honor e glòria e la fama d’aquell. La vista dels enemics La dignitat militar deu ésser molt. Fa especial commemoració lo present llibre per ço d’aquell.

  • Punt remarcable 01
  • Punt remarcable 02
  • Punt remarcable 03
  • Punt remarcable 04
  • Punt remarcable 02
  • Punt remarcable 01
  • Punt remarcable 03
  • Punt remarcable 04