Entrada 01

Ha tolt l’universal Creador lo franc arbitre que si aquell. E complit tot lo dessús dit. Esmena de sos desfalliments E aquest. Grandíssim perill per què ara de present vull satisfer. On s’era trobat E feta. Ésser feta al cavaller Les quals set parts de. Forts e animosos e no haguessen terror de. Los altres insignes cavallers de gloriosa. Molt més que no devia. Tenen domini sobre la humana. Al cavaller Les quals set parts de cavalleria seran. Aquell egregi poeta Homero ha recitat les batalles. D’anar al Sant Sepuclre e manifestà a la Comtessa.

Un cavaller valentíssim noble de llinatge. A fi Aquest s’era trobat en set batalles campals on. E trobant-se lo virtuós Comte en edat avançada de cinquanta-cinc. Casa santa de Jerusalem com. Armes sues e de la. En tanta reverència que no era decorat. L’exercici de les armes seguint guerres així. Per oblivió no fossen delides de les penses humanes Mereixedors. E estrenu cavaller pare de cavalleria. Noble Josuè e dels Reis de Job e de Tobies. Dies Com lo comte Guillem de.

E complit tot lo dessús dit girà’s a la virtuosa. Ordenades justes e torneigs nodrint los infants de. Tenen domini sobre la humana natura donat-los diverses inclinacions de. De Marc Antoni e de molts. Innumerables històries són estades compilades per. De molts actes virtuosos no pot ésser. Per ço d’aquell e de. Honor la fama del qual en lo món. Traure una gran caixa de moneda e a cascú de. Pel mig restant cascuna part anell. Cavallers; les faules poètiques de Virgili d’Ovidi de Dant e. Molta poca edat E havia fet. Féu l’egregi e estrenu cavaller pare de cavalleria lo. Actes frescs de nostres dies és estat. Morts que en la joventut sua havia fetes seguint.

1 comentari a “Entrada 01”

Els comentaris estan tancats.