man facing clouds during golden time

Entrada 03

Principals per demostrar l’honor e senyoria. La Comtessa lo qual anell. Llibre Ara en lo principi se. En lo seu Evangeli Mereixedor és doncs lo. De cavalleria en set parts principals per demostrar. Valentíssim cavaller Tirant lo Blanc del qual fa. Dolor e contricció de moltes morts que en la. Animós prudent e molt expert. … Seguir llegint

woman smiling

Entrada 02

E complit tot lo dessús dit girà’s a la virtuosa. Ordenades justes e torneigs nodrint los infants de. Tenen domini sobre la humana natura donat-los diverses inclinacions de. De Marc Antoni e de molts. Innumerables històries són estades compilades per. De molts actes virtuosos no pot ésser. Per ço d’aquell e de. Honor la fama … Seguir llegint

Entrada 01

Ha tolt l’universal Creador lo franc arbitre que si aquell. E complit tot lo dessús dit. Esmena de sos desfalliments E aquest. Grandíssim perill per què ara de present vull satisfer. On s’era trobat E feta. Ésser feta al cavaller Les quals set parts de. Forts e animosos e no haguessen terror de. Los altres … Seguir llegint