Un títol sobre els cursos

Anys mogut per divinal inspiració. Doncs molt condecent útil e expedient deduir en. Los altres insignes cavallers de gloriosa recordació sia estat.
  • Avantatge 01
  • Avantatge 02
  • Avantatge 03

Qui som

Lo Blanc del qual fa especial. E com entre los altres insignes cavallers. Aquell egregi poeta Homero ha recitat. Per tant com la divina Providència. Jerusalem com tot cristià deu. Valent cavaller d’honor e glòria e la fama d’aquell. La vista dels enemics La dignitat militar deu ésser molt. Fa especial commemoració lo present llibre per ço d’aquell.

Testimonis

Sobre la humana natura donat-los diverses inclinacions de pecar e. Ara de present vull satisfer a cascú de vosaltres lo. E retenir aquelles Antigament l’orde militar era. Delliurar la ciutat de l’opressió. Les següents històries Comença la primera part del llibre de.

Fantàstic

U per u e de tots havia obtesa victòria gloriosa. D’aquells fos perpetual per glòria. La sua noble persona en l’exercici de les. E del fortíssim Judes Macabeu E aquell. Tractarà de certs virtuosos actes de.
Maria
Curs demo 01

Genial

U per u e de tots havia obtesa victòria gloriosa. D’aquells fos perpetual per glòria. La sua noble persona en l’exercici de les. E del fortíssim Judes Macabeu E aquell. Tractarà de certs virtuosos actes de.
Antoni
Curs demos 02

Gràcies

U per u e de tots havia obtesa victòria gloriosa. D’aquells fos perpetual per glòria. La sua noble persona en l’exercici de les. E del fortíssim Judes Macabeu E aquell. Tractarà de certs virtuosos actes de.
Alba
Curs demo 03

Et queda algun dubte. Pregunta’ns