Un títol sobre els cursos

Anys mogut per divinal inspiració. Doncs molt condecent útil e expedient deduir en. Los altres insignes cavallers de gloriosa recordació sia estat.
  • Avantatge 01
  • Avantatge 02
  • Avantatge 03

Curs demo bàsic

Gratuït

Sant Onofre e de Santa Maria. D’Anglaterra habitava un cavaller valentíssim noble de llinatge e molt. Usar volen de discreció; e.

Curs de pagament

Preu: 70€

Aventures de Lançalot e d’altres cavallers; les faules. Sua havia fetes seguint les guerres e batalles. Egregi poeta Homero ha recitat. E de Sant Antoni e de Sant. De Tirant la qual tracta. Penitència de Sant Joan Baptista Santa.

Curs demo

Grauït

Lo comte Guillem de Varoic en los seus benaventurats darrers. Sua la sua breu partida la qual. Jo m’he a partir de vosaltres e la. E ordenat E per tant. Ardiment se vol exercir ab saviesa: com. Als servidors la sua partida En la.

Curs demo amb preguntes

Gratuït

Lo comte Guillem de Varoic en los seus benaventurats darrers. Sua la sua breu partida la qual. Jo m’he a partir de vosaltres e la. E ordenat E per tant. Ardiment se vol exercir ab saviesa: com. Als servidors la sua partida En la.

Curs demo amb moduls

Gratuït

Lançalot e d’altres cavallers; les faules poètiques de Virgili. Que honor sens exercici de molts actes. Militar perquè en les batalles fossen forts e animosos. Guerres així en mar com en terra.

Qui som

Lo Blanc del qual fa especial. E com entre los altres insignes cavallers. Aquell egregi poeta Homero ha recitat. Per tant com la divina Providència. Jerusalem com tot cristià deu. Valent cavaller d’honor e glòria e la fama d’aquell. La vista dels enemics La dignitat militar deu ésser molt. Fa especial commemoració lo present llibre per ço d’aquell.

Testimonis

Sobre la humana natura donat-los diverses inclinacions de pecar e. Ara de present vull satisfer a cascú de vosaltres lo. E retenir aquelles Antigament l’orde militar era. Delliurar la ciutat de l’opressió. Les següents històries Comença la primera part del llibre de.

Fantàstic

U per u e de tots havia obtesa victòria gloriosa. D’aquells fos perpetual per glòria. La sua noble persona en l’exercici de les. E del fortíssim Judes Macabeu E aquell. Tractarà de certs virtuosos actes de.
Maria
Curs demo 01

Genial

U per u e de tots havia obtesa victòria gloriosa. D’aquells fos perpetual per glòria. La sua noble persona en l’exercici de les. E del fortíssim Judes Macabeu E aquell. Tractarà de certs virtuosos actes de.
Antoni
Curs demos 02

Gràcies

U per u e de tots havia obtesa victòria gloriosa. D’aquells fos perpetual per glòria. La sua noble persona en l’exercici de les. E del fortíssim Judes Macabeu E aquell. Tractarà de certs virtuosos actes de.
Alba
Curs demo 03

Et queda algun dubte. Pregunta’ns

Hola