Condicions generals de contractació

Dades identificatives del responsable de la web

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informo del següent:

 • La meva denominació social és Guillem Baró Guillamon
 • El meu CIF és 77.116.102-T
 • El meu domicili social es troba a Gironella. Plaça Pi Margall, 6, 2n.
 • L’e-mail de contacte és guillem@arapla.cat
 • La meva activitat social és de blogging i disseny de pàgines web amb WordPress.

Objecte de les condicions

Les presents condicions generals tenen per objecte regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació duts a terme pels usuaris “Client” a l’hora de comprar la creació de pàgines web per part de Guillem Baró Guillamon a través de la web www.arapla.cat.

Aquestes condicions romandran en vigor i seran valides durant tot el temps que estiguin accessible a través de la pàgina web, tot això sense perjudici que Guillem Baró Guillamon es reserva el dret a modificar, sense previ avís, les condicions generals així com qualsevol dels textos legals que es trobin en aquest lloc web. En tot cas, l’accés a la web després de la seva modificació, inclusió i / o substitució, implica l’acceptació dels mateixos per part de l’usuari.

El client es troba subjecte a les condicions generals vigents en cada un dels moments de realitzar la contractació corresponent, i no és possible la contractació de cap servei sense la prèvia acceptació de les presents condicions generals de contractació.

Intervinents

El procés de contractació electrònica a través de la pàgina web http://www.arapla.cat serà realitzat entre el “Client” i ” Guillem Baró Guillamon .”

Tindran la consideració de “Client” de la pàgina web aquells consumidors que siguin persones físiques, que es registrin mitjançant el formulari establert omplint les seves dades de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, e-mail i contrasenya, i hagin realitzat el pagament corresponent per tenir accés a la creació de la seva pàgina web.

Dret d’exclusió

Guillem Baró Guillamon es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

Procés de contractació

El client podrà accedir des de la següent pàgina www.arapla.cat.

El preu del servei és de 375 euros, impostos inclosos. El procés de contractació electrònica es dividirà en diverses fases:

 1. L’usuari podrà accedir a la pàgina de compra a través d’aquesta pàgina web.
 2. Un cop accedeixi a la passarel·la de pagament podrà realitzar el pagament.
 3. Un cop abonat l’import, rebrà un correu amb usuari, clau d’accés i document per omplir.
 4. Un cop omplert tot el document es realitzarà el servei de disseny web i s’adjuntarà la factura del servei prestat.

Condicions econòmiques i forma de pagament

Formes de pagament

El pagament s’efectuarà a través de qualsevol dels mitjans següents:

Visa / Mastercard / American Express; l’usuari haurà de proporcionar el nom de titular de la targeta, el nombre, la data de caducitat i el CVV.

Tota la informació serà tramitada a través de les passarel·la de pagaments externa a Guillem Baró Guillamon. Aquestes passarel·les de pagament són les següents:

Propietat intel·lectual i industrial

Guillem Baró Guillamon per ell mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web (arapla.cat o altres versions, amb totes les pàgines, subpàgines i entrades que contingui), així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Guillem Baró Guillamon, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Guillem Baró Guillamon.

El CLIENT es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Guillem Baró Guillamon . Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Guillem Baró Guillamon.

Dret de desistiment

Al “Client” no se li reconeix el dret de desistiment (devolució de diners) de la compra efectuada, en el supòsit de productes digitals, és a dir, en la creació de pàgines web.

És important ressenyar que, tal com recull la llei, al consumir un producte digital, en el moment de la compra, es perd el dret de desistiment pel que no es podrà sol·licitar devolució de diners.

Pel que fa a la resta de serveis, no s’oferirà dret de desistiment una vegada que el servei s’hagi començat a desenvolupar.

MECANISME PER EXERCIR EL DRET DE DESISTIMENT

El dret de desistiment es podrà exercir mitjançant correu electrònic enviat a guillem@latevaweb.cat havent d’establir en l’assumpte “devolució de (producte comprat)”.

Per a això podrà fer servir la plantilla següent:

Devolució de producte / servei adquirit Nom i cognoms: ____________
E-mail de contacte: ______________
Producte comprat: ____________
Data de compra: ______________ 
Per mitjà d’aquest escrit, sol·licito la devolució del producte / servei abans ressenyat sol·licitant devolució de diners en el següent número de compte: _____________________

Exoneració de responsabilitats

Guillem Baró Guillamon no pot garantir la continuïtat tècnica del Lloc Web, l’absència de fallada o interrupcions del servei ni que el lloc web estarà disponible o accessible el cent per cent del temps per causes alienes al control d’ https: //proba1.local o causes fortuïtes i / o de força major, virus, atacs informàtics i/o actuacions de tercers que ocasionen la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis, així com altres causes imprevisibles com poguessin ser l’incorrecte funcionament d’Internet.

Tractament de dades personals

Tota informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per Guillem Baró Guillamon en la seva qualitat de responsable de l’arxiu. A excepció de les dades bancàries, les quals seran gestionades per les passarel·les de pagament anteriorment citades.

De la mateixa manera, i llevat que el client hagi mostrat la seva oposició expressa, l’usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals per remetre informació d’interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis a través de qualsevol mitjà, incloent correu electrònic.

Podreu dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Enric Morera, 18, 08243 Manresa, o al correu electrònic: guillem@proba1.local .com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Causes de dissolució del contracte

La dissolució del contracte de serveis pot ocórrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

Guillem Baró Guillamon pot acabar o suspendre qualsevol i tots els Serveis contractats amb Guillem Baró Guillamon immediatament, sense previ avís o responsabilitat, en cas que no es compleixin les condicions aquí exposades.

Seran causes de dissolució de contracte:

 • La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
 • Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera de la tecnologia de seguretat aportada per Guillem Baró Guillamon.
 • També els casos d’abús flagrant dels serveis de suport per al requeriment de més hores de les establertes en el contracte.
 • Opinions falses i infundades amb ànim de desprestigiar el titular dels productes o serveis adquirits.
 • Qualsevol incompliment establert al llarg de les condicions.

La dissolució implica la pèrdua dels seus drets sobre el servei contractat.

Llengua

L’idioma de les presents condicions i de la pàgina web és el català.

Lesgislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Guillem Baró Guillamon i el CLIENT es regirà per la normativa espanyola vigent i en virtut d’aquesta qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Salamanca, llevat que la llei aplicable arribi a disposar una altra cosa.

Així mateix, s’informa als interessats que hi ha una plataforma de resolució de conflictes creada per la Unió Europea i signada pels estats membres, que es pot fer servir a través de l’enllaç http://ec.europa.eu/odr .

Condicions Generals de Contractació, Manresa, 11 d’abril de 2020.

Open chat